Venraij

Herbestemming Rijksmonument

Opdrachtgever Fam. Van Grinsven
Contactpersoon Pim de Groot
Jaar 2016

Het pand aan de Sint Annalaan 4 te Venray dateert uit 1908 en is gebouwd als onderdeel van een viertal villa’s die bestemd waren voor de toenmalige geneesheren van het naastgelegen St. Anna gesticht. Vanwege het cultuur- en architectuurhistorische belang als onderdeel van de psychiatrische instelling, is het pand aangeduid als Rijksmonument. Het pand heeft 3 jaar te koop gestaan. De initiatiefnemers hebben binnen het pand een groepsaccommodatie ten behoeve van een bed en breakfast gerealiseerd. Buro SRO heeft geadviseerd bij de planologische procedure en bij de inrichting van het terrein zodat behoud van historisch erfgoed en moderne initiatieven goed samengaan.