Zeist

Herinrichting Couwenhoven

Opdrachtgever Gemeente Zeist
Contactpersoon Lars Schothuis
Jaar 2019

De jaren ’70 wijk Couwenhoven in Zeist is toe aan groot onderhoud van de openbare ruimte. Deze herinrichtingsopgave is aangegrepen om de wijk klimaatbestendig te maken en problemen ten aanzien van de hoge parkeerdruk en verkeersproblematiek (snelheid) aan te pakken. Bovenal zijn bewoners gevraagd om hun visie te geven op de herinrichting van de straat.

In opdracht van de gemeente Zeist heeft Buro SRO hiervoor een participatietraject opgesteld waarbij bewoners door middel van een spel hun eigen straat in kunnen richten. Met een speelbord, spelregels en speelkaarten zijn bewoners in een werkatelier samen aan de slag gegaan. De uitkomst resulteerde in zeer specifieke (locatiegebonden) input voor het ontwerp. Daarnaast zijn bewoners hierdoor ook deelgenoot gemaakt van de verschillende belangen die spelen in de planvorming. Een optimale invulling van een omgevingsdialoog zoals men dit in de toekomstige omgevingswet voor ogen heeft.

De resultaten van de werkateliers zijn vertaald in een ontwerp waar ook kaders en speerpunten van de gemeente zijn vertaald. Op een inloopavond zijn de plannen gepresenteerd en konden bewoners door Virtual Reality ervaren hoe de toekomstige inrichting van hun straat er uit komt te zien.

  • Video