Den Dolder

Herontwikkeling Landgoed Ewijckshoeve

Opdrachtgever de heer P. West
Contactpersoon Erwin Stevens
Jaar 2016

Een rijksmonumentaal landgoed van 44 hectare met een parkbos in de Engelse landschapsstijl in stand houden is kostbaar. De economische recessie in de periode 2006-2010 heeft voor Landgoed Ewijckshoeve grote gevolgen gehad. Een gezonde exploitatie met ruimte voor investeringen is in 4 jaar tijd veranderd in een negatieve balans. Door de eigenaar is, in overleg met de twee betrokken gemeenten (Zeist en Soest) en de provincie Utrecht, gewerkt aan een ontwikkelplan. Dit plan had als doel om de exploitatie weer in balans te brengen en het landgoed te behouden. Omstreeks 2015 liep het planvormingsproces vast. Buro SRO heeft de handschoen opgepakt om het proces vlot te trekken. Door de heldere visie met bijbehorend ontwikkelplan is de dialoog weer op gang gekomen en wordt toegewerkt naar het opstellen van het bestemmingsplan.