Didam

Herstructurering Bloemenbuurt Didam

Opdrachtgever Woningcorporatie Plavei
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2018

In samenwerking met bewoners, de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei stelde Buro SRO het stedenbouwkundig plan op voor herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam.  Aan de hand van het ‘Afwegingskader Duurzame Leefomgeving’ zijn alle aspecten van duurzaamheid vanaf het begin benoemd en meegewogen. Uit de analyse bleek dat de buurt matig scoort op de onderdelen woningvoorraad, ruimtelijke structuur en weersbestendigheid. Na een variantenstudie is een voorkeursmodel uitgewerkt waarin een nieuw buurtpark een hoofdrol vervult. Dit park levert een verbetering van de stedenbouwkundige structuur, maakt de buurt klimaatbestendig en heeft een sociale functie.  In combinatie met vernieuwing van de woningen en door de omliggende straten te transformeren naar een groen/blauw netwerk is de basis gelegd voor een toekomstbestendige Bloemenbuurt.