Vaassen

Herstructurering Vogelbuurt

Opdrachtgever Triada Woondiensten
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2011-2012

Woningbouwcorporatie Triada wil een gedeelte van haar woningbezit in de Vogelbuurt in Vaassen herstructureren. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de vraag vanuit de verschillende doelgroepen. De herstructurering van de Vogelbuurt vindt plaats in verschillende fases. Enkele jaren geleden zijn de eerste fases gerealiseerd. Triada heeft Buro SRO gevraagd om een stedenbouwkundige visie te maken, die uitgaat van herstructurering binnen de bestaande wegenstructuur en daarmee aansluit op het reeds eerder geherstructureerde gedeelte. Daarnaast heeft Buro SRO het bestemmingsplan opgesteld dat de realisatie van deze herstructurering mogelijk maakt. Het ontwerp van de woningen is door BDG architecten & ingenieurs verzorgd. Inmiddels is de nieuwbouw gerealiseerd.

  • Herstructurering Vogelbuurt visualisatie van de voorgestane ontwikkelingen
  • Herstructurering Vogelbuurt Verbeelding bestemmingsplan
  • visualisatie vinkstraat Vaassen, gemeente Epe