Oosterwolde

Het Oude Dorp Oosterwolde

Opdrachtgever Gemeente Ooststellingwerf
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2019

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan structurele versterking van het centrum van Oosterwolde. Onderdeel van de centrumaanpak is het bepalen van een ontwikkelingsrichting voor aanloopgebied Het Oude Dorp. Hiervoor is door Buro SRO eerst een gebiedsvisie opgesteld die vervolgens is vertaald in een bestemmingsplan met begeleidend beeldkwaliteitsplan. De visie biedt een wenkend en realistisch perspectief waarin het authentieke, eigen karakter van het gebied centraal staat. Juist de positie als historisch hart, als het ‘Oude Dorp’ van Oosterwolde, biedt een sterk onderscheidend vermogen ten opzichte van het kernwinkelgebied dat vooral bestaat uit naoorlogse bebouwing en landelijke winkelketens. In de bijbehorende ruimtelijk-functionele ontwikkelingsrichting is een match gemaakt tussen de ruimtelijke eigenschappen van het gebied en vier kansrijke functieprofielen. Tevens zijn drie knopen aangewezen met ieder een zogenoemde strategische ontwikkelingslocatie. De ambitie is dat in de toekomst het gehele gebied aansluit op het profiel “Oude Dorp” met de gewenste historische en dorpse uitstraling. Een rode draad uit de gebiedsvisie die concreet terug komt in zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan.