Boskoop

Inrichting Connexxion-terrein

Opdrachtgever Gemeente Boskoop
Contactpersoon Jasper van der Scheer
Jaar 2012

Voor het Connexxion-terrein in Boskoop is naast het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan een voorstel gedaan voor de inrichting van de openbare ruimte. Met de materiaal- en beplantingskeuze is getracht om de in het plan opgenomen landschappelijke polderstructuur te accentueren. In de hoofdas is rekening gehouden met een drie meter brede groenstrook waarin kolomvormige bomen zijn voorzien. De randen van het plan bestaan uit brede groenzones in combinatie met watergangen uitgevoerd met milieuvriendelijke oevers. In de groenzones worden groepsgewijs bomen geplant waardoor er een parkachtige rand ontstaat als overgang tussen de bedrijfskavels en de doorgaande weg.