`t Goy

Inrichting Ten Goye

Opdrachtgever van der Zee Architecten
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014

Achter de lintbebouwing van ‘t Goy liggen onder de grond de resten van kasteel Ten Goye. Het gehele perceel is aangewezen als een archeologisch monument. In de bestaande situatie is het echter in gebruik als fruitboomgaard en daardoor onherkenbaar. De initiatiefnemer wil in het bebouwingslint een woning realiseren. Tegelijkertijd bestaat de wens om het archeologisch monument een openbaar karakter te geven. Buro SRO heeft een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de nieuw te bouwen woning en de inrichting van het kasteelterrein. In het voorstel zijn de hoogteverschillen, die tevens de locatie van de voorburcht en het kasteel verraden, toegankelijk gemaakt door intensief gemaaide graspaden. Deze twee hoger gelegen open ruimtes worden omgeven door bloemrijk grasland en geaccentueerd door ondiep wortelend bosplantsoen.