Veenendaal

Inrichtingsplan Ekristerrein Veenendaal

Opdrachtgever Robe BV
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2019

Langs de A12, bij de entree van Veenendaal bevindt zich een horecacluster waaraan een nieuwe vestiging wordt toegevoegd. In samenhang met deze ontwikkeling is een plan gemaakt voor de herinrichting van het bestaande, rommelig en kil ogende parkeerterrein. Het inrichtingsplan is gebaseerd op de strokenverkaveling van het veenontginningenlandschap dat aanwezig was voor de stedelijke ontwikkeling van de locatie.  Deze stroken zijn zichtbaar gemaakt in de bestrating door verschillen in kleur- en materiaalgebruik. Een aantal bomenrijen ondersteunen het strokenconcept in de derde dimensie. Naast parkeren is een centrale ontmoetingsplek gecreëerd, de horecaplaza, met  zitgelegenheid en waterornament. Deze plek en de locatie krijgt een duurzame eye-catcher in de vorm van een markante boom met energieopwekking en verlichting.

  • Video
  • Video