Huissen

Karstraat 44

Opdrachtgever Familie Scheffer
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2019

De eigenaren van de percelen aan de Karstraat 44 en Nieuwdiep 2 in Huissen zijn gestopt met de bedrijvigheid op deze percelen. De tuinbouwkassen zijn gesloopt en het gebied heeft een nieuwe invulling gekregen met woningen en landschapselementen die bijdragen aan de landschappelijke versterking die de gemeente Lingewaard voor dit gebied beoogt.

Buro SRO stelde, in lijn met de spelregels uit onze visie voor het transformatiegebied ’t Zand, een verkavelingsplan en inrichtingsvoorstel op voor deze herontwikkeling. In het voorstel is plaats voor twee nieuwe bouwvolumes, beide met daarin twee twee-onder-één-kap woningen. Deze volumes staan samen rond een centrale weide met daarop een tamme kastanje. Andere landschapselementen die we hebben toegepast zijn een Walnoten boomgaard, een gemengde boomgaard een open, groene zichtlijn en een struinpad met clusters zachtfruit. De woningen en omliggende landschapselementen zijn inmiddels gerealiseerd.

  • referentiebeelden karstraat 44