Huissen

Karstraat

Opdrachtgever Van Wijk Vastgoed
Contactpersoon Peter Abels, Maarten Geerts
Jaar 2015-2016

Het kassencomplex aan de Karstraat in Huissen is onderdeel van een extensiveringsgebied voor de glastuinbouw. De gemeente Lingewaard heeft als partner van het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw een visie voor het gebied opgesteld die woningbouw mogelijk maakt aan een nieuw aan te leggen stratenpatroon. In het kader van het ontwikkelen van een duurzame woonomgeving richt de visie van Buro SRO zich op het herstel van het informele groene karakter van het gebied. Belangrijk aspect van dat informele karakter is behoud van de heldere hiërarchie van wegen en semi-openbare paden en het mozaïek van woonkavels, weiden en bosjes. Door de aanleg van nieuwe wegen en veel verharding te voorkomen kan optimaal geprofiteerd worden van de kwaliteit van het gebied: informeel, groen, het gevoel van ‘vrij wonen’.

Buro SRO verzorgde het schetsidee, het ontwerp, het inrichtingsplan en bestemmingsplan, de kaveluitgifteprent en een 3d-verbeelding voor de verkoop.

  • Video