Nunspeet

Kijktuinen

Opdrachtgever Gemeente Nunspeet
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2019

Aan de Kienschulpenweg in Nunspeet waren tot voor kort de Kijktuinen gevestigd, een bedrijf met showtuinen. Inmiddels is de eigenaar van het bedrijf gestopt en heeft de gemeente Nunspeet de gronden gekocht om te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Buro SRO heeft voor dit plan een structuurvisie opgesteld.

Belangrijke uitgangspunt van het plan is de inpassing op de overgang van de bebouwde kom en het Nationaal Landschap Veluwe. Omdat de gemeente eigenaar van de gronden is, kan optimaal invulling worden gegeven aan de woningbehoefte van doelgroepen die bij commerciële en particuliere ontwikkelaars niet aan bod komen.

Door het inpassen van bestaande bebouwingsvrije zones langs leidingen en het opnieuw aanbrengen van houtsingels ontstaat er een groen grid met woonvlekken. Dit vlekkenplan kan worden ingevuld met verschillende woningtypologieën, maar ook met een zonneveld of begraafplaats. Dit wordt verder uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan.