Utrecht

Kruisvaartkwartier

Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Contactpersoon Henk van Arendonk
Jaar 2017

De zone ten zuiden van centraal station Utrecht zal de komende jaren transformeren van een grotendeels braakliggend terrein naar een divers stedelijk gebied dat ruimte gaat bieden aan 450 tot 600 woningen en diverse functies. De gemeente heeft op basis van het stedenbouwkundig plan van architectenbureau Groosman een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Dit heeft ten grondslag gelegen aan het bestemmingsplan dat Buro SRO in samenwerking met de gemeente en de ontwikkelende partijen heeft opgesteld voor deze hoogstedelijke ontwikkeling. Het vinden van een goede balans tussen flexibiliteit voor de ontwikkelende partijen en toekomstbestendigheid enerzijds en een zorgvuldig toetsingskader dat recht doet aan het stedenbouwkundig plan anderzijds was één van de uitdagingen bij dit project. Samen met complexe milieu- en verkeersaspecten vraagt dit om onderscheidende maatwerkoplossingen.