Beugen

Landgoed Strikland

Opdrachtgever Maeselandt Projecten
Contactpersoon Peter Abels i.s.m. Veenenbos en Bosch
Jaar 2011

In 2007 heeft Maeselandt Projecten het initiatief genomen om een deel van de gronden tussen de dorpsrand van Beugen en het natuurgebied De Vilt om te vormen tot een landgoed. De realisatie van het landgoed biedt verschillende kansen voor natuur en het nabijgelegen dorp. Uitgangspunt bij het ontwerp van het landgoed is om de karakteristieke rand van akkers, die als een schil tussen de oude Maasarm en het dorp ligt, open te laten. Een afwisselend patroon van akkers, bloemrijke graslanden, boomgaarden en weides vormt de basis voor het  ontwerp. De woonkavels liggen geclusterd te midden van de akkers. Op deze manier blijven de doorzichten gehandhaafd. Nabij de woonkavels zijn hoogstamboomgaarden opgenomen. Buro SRO heeft in het vervolgtraject tevens het bestemmingsplan opgesteld.

  • Strikland inrichtingsplan Das
  • Strikland inrichtingsplan beelden erf
  • strikland_ontwerpvisie_nieuwe wandelroutes