Putten

Landschappelijke inpassing Huinerweg

Opdrachtgever Vierwind
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2012

Voor de inpassing van twee woningen op een voormalig agrarisch perceel in het landelijk gebied heeft Buro SRO een landschappelijke inpassing gemaakt. Een goede landschappelijke inpassing was een van de voorwaarden vanuit de gemeente Putten om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het plangebied ligt in het zogenaamde enkdorpenlandschap. Dit landschap is te herkennen aan de bochtige wegen met oude boerderijen, oude akkerlanden (enken) en een kleinschalige verkaveling. De verkaveling kent vaak een onregelmatig, mozaïekachtige structuur. In het landschap komen houthakbosjes en houtwallen voor waardoor een half open structuur ontstaat.