Stolwijk

Locatiestudie en visie verplaatsing sportcomplex

Opdrachtgever Gemeente Vlist
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Vlist 2020 is de huidige sportlocatie te Stolwijk als een zoeklocatie voor woningbouw benoemd. Daarbij dienen de huidige sportvelden naar een andere locatie binnen Stolwijk, eventueel buiten de rode contour, verplaatst te worden.

Buro SRO heeft de locatiestudie opgesteld. Daarbij is gekeken of er een goede alternatieve locatie is, aan de hand van vooraf bepaalde locatiecriteria, waar de sportvelden naar toe verplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt inzicht verschaft of herontwikkeling van de huidige sportvelden naar woningbouw financieel haalbaar is. Hiertoe is een stedenbouwkundige schets voor de nieuwe invulling opgesteld en is een financiƫle onderbouwing geleverd.