Maastricht

Maastricht La Grande Suisse

Opdrachtgever Monuta
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2018

Landgoed Mariënwaard stamt uit de 18de eeuw, en heette oorspronkelijk landgoed “De Kanjel”. In de 19de eeuw is het in 1733 gebouwde landhuis verbouwd en werd “La Grande Suisse” genoemd. Na diverse functies vervuld te hebben, heeft het complex eind vorige eeuw lange leegstand gekend en raakte in verval. Monuta heeft het initiatief genomen om het monumentale carrévormig landhuis met naastgelegen tuin in ere te herstellen en er een crematorium te vestigen. Buro SRO heeft hiervoor een bestemmingsplan opgesteld inclusief ladderonderbouwing. Bijzondere aan dit plan is de specifieke bestemming Natuur – Landgoed La Grande Suisse waarin het crematorium is opgenomen binnen de hoofdfuncties landgoed en natuur. Deze en de cultuurhistorische belangen zijn geborgd in het bestemmingsplan met inachtneming van herstel en ontwikkeling van zowel het gebouw als tuin. Daarmee ontstaat een unieke combinatie: van monumentale waarde en een waardige plek om afscheid te nemen van dierbaren.