Woerden

Masterplan Den oudsten – Breeveld

Opdrachtgever Gemeente Woeden/Brugland
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

De gemeente Woerden en een ontwikkelende partij willen het gebied Den Oudsten Breeveld herontwikkelen naar een gecombineerde vorm van wonen en werken. Om gezamenlijk tot een integrale visie te komen is een masterplan opgesteld.

Op basis van een ruimtelijke en functionele analyse en onderzoek naar de regionale marktvraag is voor de invulling een gedragen herontwikkelingstrategie opgesteld. Op een lager schaalniveau is gekeken naar de inpassing van deze strategie in een ruimtelijk raamwerk. Het raamwerk laat ruimte om in de toekomst in te spelen op veranderende ontwikkelingsomstandigheden.

Buro SRO stelt tevens het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan op voor het Den Oudsten terrein.