Hillegom

Masterplan Hillegom-Noord

Opdrachtgever Gemeente Hillegom
Contactpersoon John van de zand
Jaar 2012

In de structuurvisie van de gemeente wordt dit gebied aangegeven als een overgangsgebied van wonen naar werken. Vijf grondeigenaren, waaronder de gemeente Hillegom, hebben de handen ineen geslagen om te komen tot planvorming voor herstructureing van dit gebied.

Het masterplan, opgesteld door Buro SRO, gaat uit van een intergraal kader en legt de aanwezige kwaliteiten vast en vormt op deze wijze het ruimtelijk en functioneel kader. Op basis hiervan kunnen de individuele grondeigenaren hun plannen verder ontwikkelen en kan de gemeente sturen.