Houten

Montessorischool Weteringhoek

Opdrachtgever Gemeente Houten
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2021

Voor de Gemeente Houten is een uitwerkingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw. Op de locatie aan de Tuibrug op bedrijventerrein Weteringhoek worden de drie huidige locaties van de Montessorischool samengebracht in één nieuw gebouw. In totaal wordt ruimte geboden aan ca. 350 leerlingen.

Wat kenmerkend is aan dit project is dat de leerlingen hebben mogen meedenken over het ontwerp van het nieuwe gebouw. Hieruit is gebleken dat het een duurzaam karakter moet krijgen. Dit komt tot uiting in het ontwerp en de inrichting van het terrein. De nadruk ligt bij de inrichting op het realiseren van een natuurlijke en groene omgeving waarmee natuurlijk spelen en ontdekken mogelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt ook de verbinding gezocht met de ten zuiden van het plangebied gelegen Wetering voor het thema water.