Katwijk/Oegstgeest

Nieuw Rijnvaert

Opdrachtgever Adriaan van Erk Ontwikkeling en Ouwehand Bouw
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2019-2022

Op het grondgebied van de twee gemeenten Katwijk en Oegstgeest hebben we een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en uitwerkingsplan voor deze nieuwe woonwijk van ruim 300 woningen opgesteld. Het stedenbouwkundig plan is ge├źnt op de oost-west gerichte landschappelijke structuur. Een centrale singel in die richting vormt dan ook de ruggengraat van het plan. De woningen zijn sterk gericht op deze singel die via het water van de aangrenzende wijk Rijnvaert, waarvoor we eveneens de plannen hebben opgesteld, in verbinding staat met de Oude Rijn.

In het beeldkwaliteitsplan beschrijven we de beoogde sfeer van de bebouwing en de buitenruimte. Een eigentijds Hollands bebouwingsbeeld met veel variatie en een groen karakter van de nieuwe wijk is daarbij het leidende uitgangspunt geweest.