Noordwijk

Northgo SP, BKP en BP

Opdrachtgever Noordwijkse Woningstichting
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2016-2018

Na de sloop van de Northgohal, een sporthal, wordt het vrijkomende terrein inclusief het omliggende parkeerterrein herontwikkeld. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft besloten om op de locatie voor 100% sociale woningbouw te kiezen. Buro SRO heeft namens de Noordwijkse Woningstichting via een interactieve stedenbouwkundige ontwerpproces, met gemeente en NWS samen, het uiteindelijke stedenbouwkundig plan gemaakt.

Het plan gaat uit van een woonbuurtje dat uitgaat van de afscherming van de drukke Duinwetering door een ‘opgeknipt’ appartementencomplex met daarachter een woonplek geïnspireerd op een woonhof. Daarmee ontstaat niet alleen een aantrekkelijke woonomgeving maar biedt tevens een uniek wooncomplex in Noordwijk.

In aansluiting op het stedenbouwkundig plan is door ons tevens het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan opgesteld.