Amsterdam

Nota Toekomst met geschiedenis

Opdrachtgever Stadsdeel Oost
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2010

Met de nota Toekomst met Geschiedenis heeft het voormalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer (nu stadsdeel Oost) haar beeldbepalende kwaliteit in kaart gebracht. Op deze manier heeft het stadsdeel een instrument in handen om te sturen op beeldkwaliteit. Voor de vier buurten in Oost vormt de cultuurhistorie en de oorspronkelijke ruimtelijke opzet een belangrijke basis voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het beschermen, behouden en eventueel reconstrueren van de structuren uit de 19de eeuwse ring en Gordel ‘20-’40 is van belang om de ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden te waarborgen.

 

  • Buro SRO