Gemeente Beuningen

Omgevingsprogramma woningbouw Beuningen

Opdrachtgever Gemeente Beuningen
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2021 - heden

De gemeente Beuningen wil doorgroeien van de circa 26.000 inwoners nu naar een 30.000+ inwoners gemeente. Met het uitspreken van deze ambitie volgt direct daarop de vraag: waar kunnen de benodigde 2.000 woningen dan komen?

Het panorama “Authentiek Beunings met een vleugje stad” geeft antwoord op deze vraag en schetst een toekomstbeeld met potentiële woningbouwlocaties tot 2040. Bij de groei staat het behoud van de woonkwaliteiten (groen, ruimte, rust) voorop. Daarvoor is het noodzakelijk een andere aanpak te kiezen dan ongebreideld uitbreiden. Een verstedelijkingsstrategie met een duidelijke keuze: dorps houden wat nog dorps is (Winssen) en verstedelijken wat al stedelijk is.

Door bij Weurt, Beuningen en Ewijk nieuwe, compactere woonmilieus in het groen met bebouwingsaccenten te realiseren, kunnen de bestaande woongebieden toch groeien met behoud van het Beuningse karakter en met een passende maat en schaal. De landelijke woongebieden groeien met behoud van het dorpse en landschappelijke wonen. Zodoende is er gemeentebreed ruimte voor groei met behoud van de Beuningse woonkwaliteit en de eigen identiteit.