Heemskerk

Omgevingsvisie Heemskerk

Opdrachtgever Over Morgen
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2019-2021

Dit is de eerste van de serie omgevingsvisies die we samen met Over Morgen hebben gemaakt. Met het opstellen van deze visie hebben we een eigen werkwijze ontwikkeld die flexibel is en die we inmiddels – op maat gesneden – ook bij andere omgevingsvisies hebben toegepast.

De huidige kwaliteiten en kenmerken van de gemeente krijgen een belangrijke plek in onze omgevingsvisies. Ambities gaan immers vaak over behouden of versterken van bestaande kwaliteiten. We benaderen dit met integrale thema’s en stimuleren gemeenten zo om het sectorale denken los te laten. In Heemskerk kozen we de thema’s aantrekkelijk, gezond, mobiel, levendig en karakteristiek. Deze kwaliteiten hebben we bepaald in ateliers met de gemeente maar ook door participatie met bewoners, ondernemers, belanghebbenden en de gemeenteraad.

Daarna hebben we de ambities voor de toekomst verkend. In Heemskerk deden we dit met vier scenario’s: van vernieuwend tot koesterend en van proactief tot volgend. Daarover hebben we weer een participatieronde gehouden, met vragenlijsten, bijeenkomsten maar ook door ‘on tour’ het gebied in te gaan en door op scholen kinderen hun visie te laten tekenen. Deze stap leidde tot het opstellen van de kern van de visie. Met de kern van de visie als leidraad hebben we de complete omgevingsvisie opgesteld, eerst als ontwerp en na verwerking van de zienswijzen als vast te stellen visie.

De visie kenmerkt zich door een gemeentebreed deel waarin we de ambities via de integrale thema’s die we ook bij de analyse hanteerden hebben verwoord en verbeeld. Daarna zoomen we in op hoe die ambities doorwerken in de verschillende deelgebieden van Heemskerk: het woongebied, het centrum, de bedrijventerreinen en het buitengebied. De visie is op deze manier een combinatie van een thematische en gebiedsgerichte omgevingsvisie geworden. We zijn erg trots op het resultaat!