Renkum

Omgevingsvisie Renkum

Opdrachtgever Over Morgen
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2021-2022

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de omgevingsvisie van Renkum vastgesteld. Een bijzonder proces omdat het participatietraject dat we voerden vrijwel geheel in de lockdown plaatsvond. Mede op basis van die participatie geeft de visie, die we samen met Over Morgen opstelden, veel aandacht aan het behouden en versterken van het waardevolle en diverse landschap. Voor het buitengebied namen we daarom een eigen visiekaart met bijbehorende ambities op. Ook de dorpen kregen ieder de aandacht die ze verdienen. De visie zet een lijn uit hoe er op een integrale manier naar de omgeving in deze gemeente kan worden gekeken en hoe initiatieven vanuit de samenleving bij kunnen dragen aan de ambities die die visie optekent. Met een toetsingskader voor initiatieven geeft het richting, inspiratie en duidelijkheid aan initiatiefnemers.