Stevensbeek

Ondernemerspark Stevensbeek

Opdrachtgever De heer M. Arts
Contactpersoon Peter Abels, Erik Mekelenkamp
Jaar 2016

Als uitwerking van de Dorpsvisie Stevensbeek heeft Buro SRO de planvorming van het Bedrijvenpark Stevensbeek begeleid. Het plan bestaat uit een kleinschalig woon-werkgebied, waarbij speciaal aandacht is voor duurzaamheid. In de dorpsvisie is al uitgesproken dat Stevensbeek in de toekomst minimaal wil kunnen voorzien in de eigen energievraag. In de opzet van het plan en in de architectuur van de panden komt dit streven naar duurzaamheid terug. Voorbeelden hiervan zijn de op het zuiden gerichte dakvlakken (zonnepanelen) en de ecologisch vriendelijke inrichting van de groene ruimte.
De ogenschijnlijk eenvoudige en legitieme doelstelling om ter bevordering van de leefbaarheid in het dorp een plek te creƫren voor lokale ondernemers, bleek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking een zeer lastig proces. Door de vasthoudendheid van de initiatiefnemer en onze overtuiging dat het initiatief een belangrijke meerwaarde is voor het dorp, is het plan na jaren van onderbouwen en overtuigen er toch gekomen!