FC Donderstraat, Utrecht

Ooglijdersgasthuis Utrecht Bezonningsstudie

Opdrachtgever Driestar BV
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014-2018

Het Ooglijdersgasthuis in Utrecht wordt herontwikkeld naar woningbouw. Dit fraaie rijksmonument blijft uiteraard behouden en wordt omgevormd tot appartementen. Minder waardevolle bebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komen grondgebonden woningen.

Om de bezonningssituatie voor bestaande woningen in beeld te brengen is door Buro SRO een bezonningsstudie uitgevoerd. Aan de hand van de TNO-norm is de bestaande en toekomstige situatie met elkaar vergeleken en is dit zowel in 3D-beeld als in tabelvorm weergegeven. De gebruikte opzet en uitvoering voldoet aan de eisen zoals door de Raad van State gehanteerd.