Nijmegen

Oostkanaaldijk 2 Nijmegen

Opdrachtgever Fleuren Tankopslag
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2015

De locatie Fleuren Tankopslag ligt op het kruispunt Hatertseweg-Maas-Waalkanaal. Buro SRO heeft de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie onderzocht. Het ontwerp is er op  gericht om de kwaliteiten van de plek ten volle te benutten. Met de herontwikkeling kan invulling gegeven worden aan de wens van de gemeente Nijmegen om het fietspad langs het kanaal door te trekken en om op deze markante plek een beeldbepalend gebouw te realiseren. Toekomstige bewoners profiteren straks van een fantastisch uitzicht over het kanaal.  Het industrieel verleden blijft zichtbaar door de vormentaal en het materiaalgebruik en wordt heel concreet door herbestemming van de oude maalderij tot ontmoetingsplek.