Bunnik

Oude Haven Odijk SP en BP

Opdrachtgever GBV
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2015-2017

Op de locatie Oude in Odijk in de gemeente Bunnik staat het voormalige CNV-kantoor. Het plan is opgevat om op deze mooie plek aan de rand van het dorp woningbouw te realiseren in een dorpse setting. De toekomstige invulling van het plangebied speelt in op de omgevingskenmerken en de ligging aan het water van de Oude Haven. De hoofdopzet van het plan gaat uit van drie ‘bouwstroken’ die in noord-zuid richting lopen en geven door hun positie en oriĆ«ntatie ruimte en doorzicht aan het plan. Daarbij is tevens rekening gehouden met een maximaal ‘groen beeld’ voor de bestaande bewoners van het noordelijk gelegen woonhof. Aan deze zijde van het plan wordt het bestaande water zoveel als mogelijk intact gelaten en waar mogelijk zelfs verbreed en voorzien van natuurlijke oevers.

Voor deze ontwikkeling heeft Buro SRO het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenhang met omwonenden tot stand gekomen.