Lisse

Planschade risicoanalyse Fioretti College

Opdrachtgever Gemeente Hillegom
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2011

Bij elke planologische verandering kan planschade zich voordoen. Omwonenden en of belanghebbenden kunnen namelijk geschaad worden in hun woongenot. Veelal wordt dit bepaald aan de hand van een aantal criteria zoals bezonning, privacy, uitzicht, etc.

Voor de realisering van het Fioretti-College moet het vigerend bestemmingsplan gewijzigd worden. Er treed een planologische wijziging op van hoofdzakelijk sportvelden naar de maatschappelijk functie waarbij het bouwvolume van de school mogelijk gemaakt is. Op basis van deze wijziging is middels een planschaderisicoanalyse bepaald of omwonenden in hun bestaande rechten geschaad worden.