Zevenaar

Poelwijk

Opdrachtgever W. Weenink
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2016

De eigenaar van het voormalig agrarisch bedrijf aan de Poelwijkerlaan 16 in Oud‐Zevenaar wil de leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing slopen en het erf herontwikkelen tot een fraai woonmilieu. Bijzonder aan de locatie is dat het een voormalige havezate betreft. In 1890 werd het kasteeltje afgebroken en vervangen door de huidige boerderij. Een groot deel van de gracht is blijven liggen, waarmee het ensemble van Poelwijk als eenheid bewaard is gebleven.
De historische structuur van het erf vormt de basis voor de herontwikkeling. De boerderij blijft behouden en op de plek van de stallen worden 6 woningen gerealiseerd. Aan de compacte opzet van het erf tezamen met de gehandhaafde gracht is de geschiedenis van de voormalige havezate Poelwijk nog herkenbaar.
Buro SRO heeft zowel de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing verzorgd alsook het beeldkwaliteitskader en het bestemmingsplan.