Ravenstein

Ravenstein, een duurzame én natuurinclusieve wijk van de toekomst

Opdrachtgever Gemeente Oss
Contactpersoon Pim de Groot
Jaar 2021-heden

Aan de Maas binnen de gemeente Oss ligt het historische stadje Ravenstein. De laatste jaren zijn er in Ravenstein geen grote woningbouwopgaven geweest. Om die reden heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om voor de stad Ravenstein de komende 15 jaar 250-300 woningen te realiseren. Vanwege de gunstige ligging nabij het treinstation is de keuze voor nieuwbouw gevallen op ‘het stationskwartier’. Buro SRO is gevraagd om voor het stationskwartier van Ravenstein een plan te maken dat recht doet aan het historisch karakter van de stad en het omliggende polderlandschap.

In de visie wordt aansluiting gezocht bij de ravelijnen van de vestingstad en het vroegere ommeland. Er is vervolgens een stedenbouwkundige invulling gegeven aan de stationskwartieren ‘De Bendelaar’ ten noorden van het spoor en ‘De Sportvelden’ ten zuiden van het spoor. Uitgangspunt in de ontwikkeling van beide stationskwartieren is een duurzaam en natuurinclusief plan met oog voor de karakteristiek en landschappelijke inpassing van de plek.