Groesbeek

Recreatieoord De Oude Molen Groesbeek

Opdrachtgever Recreatieoord De Oude Molen BV
Contactpersoon Arjan van der Mispel
Jaar 2013-2015

Om het recreatieoord De Oude Molen Groesbeek duurzaam exploitabel te kunnen houden is het nodig dat snel ingespeeld kan worden op de wens van de recreatieconsument. Het geldende bestemmingsplan was hierop onvoldoende toegesneden. Buro SRO heeft voor de ondernemer een flexibel bestemmingsplan opgesteld. Als basis voor dit bestemmingsplan diende de door ons opgestelde toekomstvisie, waarin de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkelingen zijn beschreven.
Het doel van de toekomstvisie is niet het schetsen van een definitief eindbeeld, maar het vastleggen van een kader waarbinnen het gewenste toekomstbestendig ondernemen kan plaatsvinden.

  • Recreatieoord De Oude Molen Groesbeek_Camping
  • Recreatieoord De Oude Molen Groesbeek_Zwembad
  • Recreatieoord De Oude Molen Groesbeek_trein
  • Visiekaart Camping de Oude Molen Groesbeek