Doesburg

Ruimtelijke verkenning Koppelweg Doesburg

Opdrachtgever Gemeente Doesburg
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2018

In de gebiedsvisie De Blauwe Knoop Doesburg is de Koppelweg een van de ontwikkelingslocaties. Het betreft een voormalig bedrijventerrein aan de Oude IJssel waar een herontwikkeling gaat plaatsvinden. De ambitie is om hier een hoogwaardig woon-werkmilieu te creƫren. In de gebiedsvisie zijn de eerste uitgangspunten voor onder andere dichtheid en hoogte geformuleerd. Inmiddels waren ook al bouwplannen in ontwikkeling. Om een brug te slaan tussen de visie en deze plannen is een ruimtelijke verkenning opgesteld voor de locatie. Gezien de beeldbepalende locatie is gekozen voor een uitwerking in 3D wat de verschillen in ruimtelijke kwaliteit van ieder model inzichtelijk maakt. Op basis van de ruimtelijke verkenning heeft de gemeenteraad een goede afweging kunnen maken en is een ontwikkelingsmodel vastgesteld. Op basis daarvan krijgen de bouwplannen nu verder vorm.

  • Video