Doesburg

Ruimtelijke verkenning Sint Elisabeth

Opdrachtgever Woonservice IJsselland
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2013

Zorgcentrum Sint Elisabeth in Doesburg is een gedateerd complex en zal de komende jaren worden vernieuwd, te beginnen aan de Kloosterstraat. Aangrenzend heeft Woonservice IJsselland (WSIJ) enkeleĀ  aanleunwoningen in eigendom die ook aan vervanging toe zijn. In samenhang met de ontwikkeling bij het zorgcentrum is een stedenbouwkundige verkenning gemaakt voor de kavel. Aan de hand van modellen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht met aandacht voor de aansluiting op de historische binnenstad en de ligging op de route van Turfhaven naar centrum. Mede hierom en gezien de inpassing in het beschermd stadsgezicht gaat de ruimtelijke verkenning vergezeld van een 3D-studie.

  • Ruimtelijke verkenning St. Elisabeth _ Visie
  • Ruimtelijke verkenning St. Elisabeth _ model hofje
  • Ruimtelijke verkenning St. Elisabeth _ modellen
  • St Elisabeth Doesburg straatbeeld sketchup