Nederwoud

Ruimtelijke visie

Opdrachtgever Bouwbedrijf NAP
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

Het buurtschap Nederwoud heeft in het Gebiedsplan Zoekzones Landschappelijke Versterking van de gemeente  Ede bouwmogelijkheden gekregen.  Dit ter versterking van zowel het omliggende landschap als het buurtschap zelf. Inmiddels kan door herontwikkeling van bedrijfskavels in het buurtschap en door sloop van stallen elders hier invulling aan worden gegeven. De opgave is echter breder dan alleen bouwen. Door het toevoegen van woningen samen te laten gaan met versterking van structuur, landschap en beeldkwaliteit ontstaat een meerwaarde voor Nederwoud als geheel. Hiervoor is een ruimtelijke visie ontwikkeld  die deze drie elementen in onderlinge samenhang beziet en houvast biedt voor initiatieven in het buurtschap.

  • Ruimtelijke visie Nederwoud _ visiekaart
  • Visie Nederwoud
  • Ruimtelijke visie Nederwoud _ schets