Aalburg

Sectorplan Aalburg

Opdrachtgever gemeente Aalburg
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2012 en 2014

Voor de gemeente Aalburg heeft SRO een zogenoemd Sectorplan opgesteld. Een Sectorplan is een bestemmingsplan, maar dan wel van een bijzonder soort! In een Sectorplan wordt in één keer voor de hele gemeente, een regeling gemaakt voor één of meerdere onderwerpen. De lijst van onderwerpen waar een Sectorplan voor gemaakt kan worden is groot: archeologie, ecologie, watergangen, dijken, Bevi-zones, molenbiotopen, cultuurhistorie, landschapswaarden, geluidzoneringen, leidingen of straalpaden: dat alles in één bestemmingsplan. Een Sectorplan maakt het gemakkelijk om snel gemeentedekkend elk sectoraal onderwerp te vertalen in een bestemmingsregeling zonder dat alle vigerende plannen aangepast hoeven te worden. Dit spaart tijd en dus geld. En door de inventieve opzet van Sectorplannen hoeven al deze onderwerpen in volgende plannen niet wéér opgenomen te worden. Ook dat spaart veel tijd, discussie en dus kosten.

Het sectorplan is in 2014 geactualiseerd en daarmee zijn een aantal onderwerpen toegevoegd, waaronder welstandsbeleid, explosievenbeleid en beschermingszone van nieuwe rioolpersleiding. In de afgelopen jaren is de effectiviteit van het sectorplan binnen de gemeente Aalburg bewezen.

  • Sectorplan Aalburg lagenbenadering
  • Sectorplan Aalburg
  • Sectorplan Aalburg Acheologie en Cultuurhistorie
  • Sectorplan Aalburg Schema Handleiding