Westervoort

Sectorplan Archeologie en Cultuurhistorie

Opdrachtgever Gemeente Westervoort
Contactpersoon Arjan van der Mispel
Jaar 2013-2016

In een sectorplan (vorm van een bestemmingsplan) wordt voor één of meerdere onderwerpen in één keer voor de hele gemeente een regeling gemaakt. De doelstelling van het sectorplan voor de gemeente Westervoort is om de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden te beschermen in één bestemmingsplan. De gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zijn beschermd door het uitvoeren van werkzaamheden vergunningsplichtig te maken. Ook de bouwwerken en gebieden die bescherming vragen vanwege hun karakteristieke waarden zijn opgenomen en beschreven in het plan. Het (deels) slopen, verbouwen of uitbreiden van deze karakteristieke bouwwerken is alleen na verkrijging van een omgevingsvergunning toegestaan.