Well

Sportveld Maaijenstraat

Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Contactpersoon Pim de Groot
Jaar 2020

Na het vertrek van de korfbalclub de Maaskanters uit Well besloot de gemeente de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. Voor het ontwerp was de input van de inwoners van groot belang en zij werden tijdens een participatietraject actief betrokken om hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken. In het kader van de participatie is door Buro SRO een drietal uiteenlopende schetsmodellen gemaakt en een viertal verzamelbladen met beelden die richting moeten geven aan de gewenste ontwikkeling. Bewoners konden hierop hun wensen en voorkeuren aangeven.

Dit heeft geleid tot een voorkeur voor model 3 gecombineerd met de openheid van model 2.

Op basis van het voorkeursmodel is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt waarin de bewoners eensgezind gekozen hebben voor een invulling met traditionele woningbouw en een centraal gelegen groenzone. Het ontwerp is vervolgens uitgewerkt tot een bestemmingsplan die de gezamenlijke planvorming vastlegt.

  • Video