Dodewaard

SRO-scan Dalwagen Dodewaard

Opdrachtgever Stichting Woningbeheer Betuwe
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2010

De Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) beheert een groot deel van de woningen in de Oranjewijk in Dodewaard. Een deel van deze woningen voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. De SWB heeft daarom het voornemen om, in nauw overleg met de gemeente Neder-Betuwe, de locatie Dalwagen-Irenelaan te herstructureren.
Als eerste stap richting concrete planvorming is een globaal onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de herontwikkelingsideeën. Dit is gebeurd in de vorm van een scan op het gebied van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening: een SRO-scan. Het doel van de SRO-scan is het inzichtelijk maken van de programmatische mogelijkheden in relatie tot de omgeving en omgevingskwaliteiten. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de uitvoerbaarheidsvragen bij het project, zoals geluid, archeologie, bodem, etc..

  • stedenbouwkundig principe SRO-scan Dodewaard
  • Foto 2 Dodewaard
  • Foto 1 Dodewaard