Geldermalsen

Stedenbouwkundig kader De Lingeborgh

Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

Om de leerlingengroei van middelbare school De Lingeborgh op te vangen is nieuwbouw nodig. Het nieuwe gebouw komt in plaats van drie complexen met noodlokalen. Uitgangspunt is  een losstaand gebouw, zodat in de verre toekomst wellicht nog een andere functie hiervan gebruik kan maken. De zelfstandige positie sluit goed aan op de ligging in de Schakelzone van Geldermalsen waar verspreid in het groen enkele gebouwen staan. Op basis van een modellenstudie is de gewenste locatie van de nieuwbouw bepaald.  Vervolgens is dit vertaald in een bouwvlak op zodanige afstand van bestaande bebouwing dat dit aansluit op het gebiedskarakter  van “losstaande gebouwen in het groen”. Samen met stedenbouwkundige randvoorwaarden betreffende aspecten als bouwhoogte , -volume en beeldkwaliteit biedt dit een helder ontwikkelingskader.

  • Randvoorwaarden Lingeborgh Geldermalsen
  • Randvoorwaarden Lingeborgh Geldermalsen