Lopik

Stedenbouwkundig plan Brokking-locatie

Opdrachtgever Mourik Groot Ammers
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2011

Op de plek van de voormalige veevoederfabriek Brokking worden woningen ontwikkeld. Het plan omvat 24 vrijstaande en geschakelde woningen in een compacte setting. De landschappelijke structuur is bij het ontwerp leidend geweest.

Ten zuiden van de locatie wordt een natuurcompensatiegebied aangelegd wat ingericht wordt als walnoot-boomgaard. In dit gebied is tevens rekening gehouden met extra wateroppervlak, ecologische oevers en de aanplant van knotessen.

Na een eerste verkenning is een stedenbouwkundig plan opgesteld en een inrichtingsplan. Deze producten hebben als opmaat gefungeerd voor het op te stellen bestemmingsplan.