Hillegom

Stedenbouwkundig plan `t Zand

Opdrachtgever Adriaan van Erk
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2012

Voor ’t Zand hebben wij in eerste instantie een kadernota opgesteld. Vervolgens een visie en stedenbouwkundig plan om ontwerpend te onderzoeken wat de (milieuplanologische) mogelijkheden zijn. Op basis van het inzichtelijk maken van het beleid en de eventuele consequenties daarvan zijn diverse schetsvarianten getekend. Samen met de gemeente, ontwikkelende partij en omwonenden is een definitief plan opgesteld. Daarbij wordt afschermende woonbebouwing ingezet om zo het spoor- en verkeerlawaai in het binnengebied te reduceren. Het plan heeft een sterk dorps karakter passend bij de omgeving.

Aansluitend op de visie is een beeldkwaliteitplan, stedenbouwkundig matenplan en bestemmingsplan opgesteld.

 

  • Buro SRO