Altena

Stedenbouwkundige adviezen

Opdrachtgever Gemeente Altena
Contactpersoon Arjan van der Mispel en Guido Yntema
Jaar 2019-heden

Voor de gemeente Altena voert Buro SRO diverse opdrachten uit. Dit bestaat uit het verzorgen van stedenbouwkundig advies, het beoordelen van plannen en het opstellen van kaders en randvoorwaarden. Ook denken wij mee in de zogenoemde ‘omgevingstafels’, hierbij wordt met alle disciplines binnen de gemeente een integraal advies gegeven. De werkwijze sluit helemaal aan bij de gedachte van de Omgevingswet. De meerwaarde is initiatiefnemers in een vroeg stadium duidelijkheid geven en handreikingen bieden om de plannen te realiseren met voldoende ruimtelijke kwaliteit.