Zutphen

Studie zichtlijnen torens van Zutphen

Opdrachtgever Gemeente Zutphen
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2022

Het historisch beeld van Zutphen is nauw verbonden met de torens binnen de oude stadsmuren. Toen een beoogd bouwplan het zicht belemmerde op één van deze torens stelde de gemeenteraad  de vraag of deze zichtlijn niet in stand moest blijven. Buro SRO werd advies gevraagd in de vorm van een studie naar de zichtlijnen naar de vijf belangrijkste torens van de gemeente (is ook het logo van de gemeente). Aan de hand van een historisch-/ruimtelijke analyse is een beoordelingssystematiek opgesteld met een ‘torenscore’ (inclusief bomencorrectie). Op basis daarvan is vervolgens de waardering van de zichtlijnen vanaf de IJsselkade op de torens gemaakt en wat dat betekent voor de hoeveelheid toren die zichtbaar moet zijn (topstuk/spits, middenstuk, onderstuk/schip). Tenslotte gaat de studie in op de mogelijke scenario’s voor de locatie van het bouwplan. De 3D voorbeelden van de bouwmogelijkheden maken inzichtelijk welke bouwhoogte past bij de waardering van de zichtlijn op de toren. Deze studie heeft een meerwaarde voor een stad als Zutphen waarbij de cultuurhistorische waarden van zichtlijnen op een goede manier wordt meegewogen bij veranderingen in het historisch centrum.