Gendt

Supervisie Burchtgraafstraat

Opdrachtgever Woonstichting Gendt
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2014-2016

De Woonstichting Gendt heeft Buro SRO benaderd om een plan te maken voor de herontwikkeling van de woonbuurt rond de Burchtgraafstraat. Onze stedenbouwkundige visie richt zich op het behoud van het karakter van dorps wonen rond een centrale groene ontmoetingsruimte. Ondanks het grotere bouwprogramma met ouderenappartementen is de sfeer van de straat dorps gebleven, door het parkeren zoveel mogelijk achter de bebouwing te leggen en door richtlijnen te formuleren voor dorpse architectuur. Buro SRO begeleidde als lid van het kwaliteitsteam de uitwerking tot architectonisch ontwerp. Parallel aan het ontwerptraject is het bestemmingsplan gemaakt, waarmee de nodige tijdswinst in het planproces is behaald.
Onder een stralende zon is op de nationale burendag 2016 het plan Burchtgraafstraat geopend. Het centrale parkje bood als de ontmoetingsplek van de buurt een feestelijke aanblik. Een aantal trotse bewoners openden hun deuren en lieten zien hoe mooi hun uitzicht geworden is.