Rijnsaterwoude

Suyderbon WP en BKP

Opdrachtgever Timpaan
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2018

Aan de hand van een masterplan is door ons voor het eerste plandeel van een groter plangebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan gaat uit van een zevental kavels welke worden ontsloten via een nieuw aan te leggen woonstraat. Hieromheen is een stuk openbaar groen voorgesteld waarlangs twee bestaande kavels ontsloten worden. Het gebiedje moet een dorpse en landelijke uitstraling krijgen. Om hier goed sturing aan te kunnen geven is tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarin is zowel ingegaan op stedenbouw als architectuur en de inrichting voor de openbare ruimte. Daarmee kan het bedoelde beeld worden waargemaakt.

Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken hebben wij tevens een wijzigingsplan opgesteld.