Huissen

‘T Zand Huissen

Opdrachtgever Gemeente Lingewaard
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2019

Het gebied ’t Zand aan de rand van Huissen bevat veel glastuinbouw. Omdat de groeimogelijkheden daarvan beperkt zijn is een transformatie van wenselijk. De gemeente Lingewaard zet bij die transformatie van glastuinbouw naar kleinschalige woningbouw in op landschappelijke versterking.

Buro SRO stelde voor de gemeente een visie op met daarin de spelregels voor grondeigenaren die hun kassen willen vervangen door woningen. In de visie laten we met verschillende ontwikkelscenario’s voor meerdere locaties in het gebied zien welke invulling er kan ontstaan. Centraal uitgangspunt daarbij is steeds het realiseren van kleinschalige woonerven in combinatie met het realiseren van passende landschapselementen zoals boomgaarden, weiden, moestuinen en gebiedseigen erfbeplanting. Kort na het afronden visie hebben we één van de grondeigenaren geholpen bij de daadwerkelijke transformatie van zijn perceel aan de Karstraat 44 door het opstellen van een inrichtingsplan en bestemmingsplan voor de beoogde herontwikkeling.

  • Huissen