Leersum

Toekomstvisie Landgoed Zuylestein

Opdrachtgever Stichting Exploitatie Landgoederen Wayenstein en Zuylestein
Contactpersoon Peter Abels i.s.m. AA Architecten en M. van Gessel
Jaar 2013

Het landgoed Zuylestein is sinds de aanleg, 400 jaar geleden, door vererving in familiebezit gebleven. De huidige eigenaresse ziet zich voor de opgave gesteld om het landgoed in ere te herstellen en een solide financiële basis te geven voor de toekomst. In het kader van het beleid “behoud door ontwikkeling” is door Buro SRO een toekomstvisie voor landgoed Zuylestein opgesteld. Deze visie geeft aan welke ontwikkelingen op het landgoed mogelijk zijn zodat behoud voor de toekomst is zekergesteld waarbij rekening wordt gehouden met de monumentale en natuurlijke waarden van het landgoed. De kenmerken van een landgoed: verweving van rode en groene functies, rijk aan cultuurhistorie, zelfvoorzienend en recreatief medegebruik waren en blijven de pijlers voor de toekomst. Zelfvoorzienend betekent ook diverse duurzame energieopwekkingsmaatregelen zoals een zorgvuldige ingepast zonneveld en een gemeenschappelijke houtkachel in een historische schuur.

Bron impressie: AA Architecten

  • Toekomstvisie Landgoed Zuylestein Leersum_impressie Wayenstein bron AA architecten
  • Toekomstvisie Landgoed Zuylestein Leersum